citrusy | Rez a tvarovanie citrusov
Rez a tvarovanie citrusov
Na rast a rodivosť citrusov má vplyv nielen vhodné prostredie, kvalita vody a živín, ale aj pravidelný rez. Špecifickým rezom môžeme usmerniť aj ďalšie charakteristické vlastnosti, napríklad veľkosť rastliny a jej habitus. Rezom skracujeme alebo odstraňujeme konáriky. Potom rastlina v nasledujúcej rastovej perióde bujnejšie rastie a tvorí hustejší obrast. Nie vždy však rastlina zareaguje v súlade s našim zámerom. Preto musí pracovať mozog rýchlejšie než nožnice. V zásade uvažujeme: ako, koľko a kedy rezať. Ako režeme

Pri skracovaní konárika priložíme ostrie noža oproti púčiku a šikmým rezom ukončíme rez dva až tri milimetre nad púčikom. Ak ponecháme nad púčikom veľa dreva, môže konárik postupne od vrchu zasychať. Hrubšie konáre režeme nožnicami alebo pílkou, rezne rany vyhladíme nožom a vždy zatrieme štepárskym voskom. Na previsnuto rastúcich, bohato rodiacich druhoch, napríklad mandarínkovník Unshiu, ponechávame po reze posledný púčik smerom do vnútra koruny. Posilní sa rast dreva, konáriky rastú viac šikmo až kolmo, tým sa zníži alebo oddiali rodivosť. Rez na vonkajší púčik robíme pri výchovnom reze a bujne rastúcich druhoch, čím sformujeme otvorenú korunku. Nové konáriky budú rásť až vodorovne. Tak sa nástup do rodivosti môže urýchliť. Koľko režeme

Rez na čapík podporí tvorbu rodivého obrastu zo spiacich púčikov. Je to rez asi centimeter nad konárovým krúžkom, ktorý sa pri citrusoch nepoužíva. Čapík vždy zasychá. Preto konárik úplne odstránime až na konárový krúžok. Takto odrezávame kolmé výhonky, dvojité terminály, konkurenčné a odrodené konáriky. Pri mandarínkovníkoch často vypučia dva i viac konárikov. Ponecháme len jeden. Podľa dĺžky rezu rozlišujeme:

krátky rez, pri ktorom zostane kratšia časť konárika, používame hlavne pri výchovnom reze mladých rastlín, pri veľmi rodiacich zákrpkových alebo neochotne rozkonárujúcich odrodách. Po silnom zmladení prestarnutých rastlín týmto rezom znovu zapestujeme korunku

stredný rez - zostáva asi polovica konárika, používame pri bujne rastúcich a správne ošetrovaných rastlinách

dlhý rez – zostáva dlhšia časť konárika, používame pri citrusoch pestovaných vo voľnej pôdeV rámci týchto rezov neskracujeme všetky konáriky rovnako. Platí zásada: čím je konárik hrubší a kolmejší, tým menej z neho odrežeme a obrátene. Docielime tým pravidelnejšie rozkonárenie v celej korune.Kedy režemeNové výhonky môžeme rezať počas rastu už vtedy, keď dosiahli požadovaný počet listov. Nemusia byť ešte drevnaté. V jednej rastovej perióde môže rastlina vypučať dvakrát. Tak dosiahneme rozkonárenie vyššieho rádu oveľa skôr. Je to vhodné pri výchovnom reze len v dobrých svetelných podmienkach. Pred začiatkom rastovej periódy robíme rez výchovný, udržovací alebo zmladzovací. Vtedy sú konáriky vyzreté a môžeme ich použiť na ďalšie rozmnožovanie. Okrem mandarínkovníkov rastú ostatné citrusy aj na jeseň. V októbri zaštipneme konce konárikov, aby lepšie vyzrelo drevo.

Výchovný rez robíme tri až štyri roky. Vypestujeme pevnú a pravidelne rozkonárenú korunu. V prvom roku zapestujeme základ koruny, ktorý tvoria tri až štyri kostrové konáre. Ich konce skracujeme tak, aby boli približne v rovnakej výške a asi o desať centimetrov vyššie od ostatných konárov. Ďalej tvarujeme dutú korunu. Rastlinám pestovaným vo voľnej pôde môžeme vytvarovať koruny aj so stredníkom.

Udržovací rez robíme na starších rastlinách, ktoré už nevyžadujú rez výchovný. Režeme len pred jarným pučaním. Týmto rezom udržujeme rovnováhu medzi rodivosťou a novými prírastkami tak, aby sa rastlina nevysiľovala a predčasne nezostarla.

Presvetľovací rez robíme tiež v predjarí. Použijeme ho vtedy, keď starej rastline už nepomáha udržovací rez, ak sa rozhodneme prevrúbľovať celú rastlinu alebo pri strate koreňa po presadení rastliny z voľnej pôdy do nádoby.

Niektoré druhy citrusov, napríklad kumkvat, kalamondin, Meyer, nevyžadujú dôsledný výchovný ani udržovací rez, pretože samé tvoria guľovitý až stĺpovitý tvar koruny. Neochotne rozkonárujúce citrusy, ako väčšina odrôd citrónovníkov, necháme po zapestovaní kostrových konárov jeden až dva roky rásť bez rezu. Rast usmerňujeme len ohýbaním konárikov do požadovaného smeru. Keď konáre dostatočne zhrubnú, pokračujeme výchovným rezom. Potom konáre vytvoria dostatočný obrast. Na záver pripomínam, že kým výchovným rezom zapestujeme konáriky tretieho rádu, nepripustíme rodivosť rastliny.

admin (10-04-2011 00:38:48)

TOP produkty
akcie
anketa

Odkial ste sa dozvedeli o našej firme ?