citrusy | rozmnožovanie
rozmnožovanie
Rozmnožovanie citrusovCitrusy rozmnožujeme podobne ako ostatné ovocné dreviny. Tieto vždyzelené rastliny majú v závislosti od prostredia a použitého podpníka určitý časový rozdiel v cykle rastu a vegetačného pokoja. Preto z vhodného obdobia na rozmnožovanie – január až september – vyberieme ideálny termín, keď podpníky začínajú pučať. V praxi používame nasledovné spôsoby rozmnožovania:

Generatívny spôsob, keď rastliny rozmnožujeme výsevom semien. Semenáče si zachovávajú všetky vlastnosti materských rastlín, ale začínajú rodiť pomerne neskoro. Aj keď sú plody všetkých takto rozmnožovaných citrusov jedlé, možnosť, že budú mať lepšiu kvalitu ako plody materskej rastliny je asi 1:100. Preto u nás pestujeme semenáče ako okrasné rastliny alebo slúžia ako podpníky.

Vegetatívny spôsob, keď používame vegetatívnu časť rodiacej rastliny – konárik, ktorý zakoreníme. Nové, tzv. pravokorenné rastliny sú vlastne pokračovaním materskej rastliny. Kvalitu plodov si zachovávajú a rodivosť začína už v druhom roku pestovania. Nevýhodou takto rozmnožovaných rastlín je, že často majú nedostatočne vyvinutý koreň, čo môže spôsobiť vyvrátenie rastlín z pôdy vetrom. Rýchlejšie reagujú na nepriaznivé vplyvy prostredia a majú kratšiu životnosť ako štepené rastliny. Rastliny z odrezkov vytvárajú rozložitý až poliehavý tvar koruny. V praxi sa odrezkami rozmnožujú podpníky pri nedostatku produkcie semien žiadaných druhov – citrumelo, citranž – a tiež preto, že ich porasty sú vyrovnané. U nás rezkujeme najčastejšie citrónovníky, ponderosu a kalamondin. Mandarínkovník, pomarančovník a ďalšie druhy nezakorenia.

Vegetatívne rozmnožovanie štepením je najrozšírenejším spôsobom rozmnožovania citrusov. Pri ňom časť materskej rastliny zaštepíme na semenáč - podpník. Štepené rastliny sú dlhoveké – 80 a viac rokov, sú prispôsobivejšie aj v menej priaznivých podmienkach. Prednosťou štepenia je, že môžeme rozmnožiť všetky druhy citrusov. Podľa hrúbky podpníka používame vrúbľovanie do rázštepu a vrúbľovanie za kôru. Očkovanie sa neosvedčilo. Rozmnožovanie odrezkami a štepenie citrusov nie je náročné. Vyžaduje vhodný čas, zdravý rastlinný materiál, štepársky nôž, skalpel alebo žiletku, štepársky vosk, štepársku pásku, hygienu pri práci a starostlivosť o rastliny v prvých týždňoch po rozmnožení.Rozmnožovanie odrezkamiMateriál - konáriky odoberáme z rodiacich rastlín, najlepšie z poslednej rastovej periódy. Mali by byť polodrevnaté až drevnaté a na priereze kruhové. Konárik rozrežeme na časti – odrezky so štyrmi listami a upravíme ich tak, že spodný rez začneme oproti spodnému púčiku a vedieme ho dolu asi pod 45 ° uhlom. Z púčika môže vyrásť nový konárik alebo kvet. Potom spodný list so stopkou odrežeme a vrchné tri listy skrátime o polovicu až dve tretiny. Vrchný rez by mal byť kolmý, 2-3 mm nad púčikom. Spodnú časť odrezku až po list navlhčíme vodou a zasypeme stimulátorom. Do vopred pripraveného substrátu, ktorým je napr. rašelina a agroperlit v rovnakom pomere, napicháme odrezky kolmo až po list. Odrezky dobre zakoreňujú v črepníkoch s priemerom 8 cm po jednom kuse, čím predídeme poškodeniu koreňov pri prvom presádzaní. Napichané odrezky vyžadujú vysokú vzdušnú vlhkosť, preto črepníky vložíme napríklad do akvária a na dno nalejeme toľko vody, koľko substrát nasaje. Akvárium prikryjeme sklom alebo fóliou. Odrezky musia byť na svetlom mieste s teplotou 20 až 25 °C. Priebežne kontrolujeme vlhkosť substrátu a akvárium občas krátko vyvetráme. Časť listov môže opadnúť a začať plesnivieť, preto ich hneď vyzberáme. Proti plesniam a hubám môžeme preventívne zaliať substrát Fundazolom a odrezky postriekať prípravkom Previcur. O 4 až 6 týždňov odrezky zakorenia. Ďalej pestujeme bežným spôsobom. Vrúbľovanie citrusov

Čím starší a hrubší podpník zaštepíme, tým skôr narastie rastlina do dospelosti a plnej rodivosti. Jeden až dvojročné podpníky by mali mať v mieste štepenia, t. j. 10 až 15 cm nad zemou, hrúbku ako vrúbeľ, čo je asi 4 až 8 mm. Vrúbeľ môže byť polodrevnatá až drevnatá časť konárika s tromi až štyrmi listami, ktorý z rodiacej rastliny režeme tesne pred vrúbľovaním. Najvhodnejší je z poslednej rastovej periódy. Najprv zrežeme podpník v požadovanej výške tesne nad listom, ktorý ponecháme a ostatné listy odstrihneme. Ponechaný list bude napomáhať rýchlejšiemu zrastaniu vrúbľa s podpníkom. Podpník zvrchu rozštiepime do hĺbky dvoj- až trojnásobku jeho priemeru. Do rázštepu vsunieme vrúbeľ, ktorý zrežeme do klina. Rezné plochy sa musia kryť tak, aby sa kambium vrúbľa a podpníka dotýkali. Potom štepárskou páskou obe časti pevne spojíme. Pásku začneme otáčať asi 1 cm pod spojom a pokračujeme smerom hore. Pri vrchu neotočíme viac ako štyrikrát, lebo podpník sa môže priškrtiť. Potom otáčame pásku smerom nadol a koniec uviažeme. Rezné rany pri ponechanom liste zatrieme štepárskym voskom. Tým zabránime vniknutiu vzduchu a infekcie do rany. Zaštepenú rastlinu vložíme pod igelitové vrecko. Listy aj steny vrecka občas rosíme, inak môže vrúbeľ zaschnúť. O 4 až 6 týždňov vrúbeľ s podpníkom zrastie a vrecko môžeme odstrániť. Z púčikov vrúbľa vyrastú nové konáriky. Keď vyzrejú, môžeme odstrániť aj pásku. Z podpníka vždy odrežeme prípadne pučiace výhonky. Ak chceme preštepiť viacročný semenáč, ktorý je podstatne hrubší, použijeme štepenie za kôru. Pri tejto technike je ideálny termín, keď podpník, začína pučať a kôra sa ľahko odlúpne. Ak má semenáč už vytvorenú korunku, treba ju celú odrezať. Miesto štepenia môže byť nad zemou vyššie, až do 1 m. Kôru podpníka narežem kolmo dolu a mierne odlúpneme. Vrúbeľ zrežeme len z jednej strany a vsunieme pod kôru. Ďalej postupujeme ako pri štepení do rázštepu. Nové vyrastajúce konáriky upevňujeme k opore, aby sa vrúbeľ v mieste zrastu s podpníkom nevylomil. Ďalej formujeme rastlinu rezom. Kým nenarastie korunka, nepripustíme rodivosť. Preto v prvých dvoch až troch rokoch po rozmnožení odstraňujeme všetky kvety.

admin (10-04-2011 00:37:19)

TOP produkty
akcie
anketa

Odkial ste sa dozvedeli o našej firme ?