citrusy | Semenáče a podpníky citrusov
Semenáče a podpníky citrusov
Citrusy, ktoré získame od iných pestovateľov, boli vypestované v podmienkach skleníka, voľnej prírody, inej nadmorskej výšky ap. Tieto rastliny sa aklimatizovali – prispôsobili daným podmienkam prostredia už od prvých dní po rozmnožení. Pri náhlej zmene prostredia sa musia znovu aklimatizovať. Prvé príznaky rýchlej a nevhodnej zmeny sú zastavenie rastu, opad listov, zasýchanie konárikov, výnimočne až úhyn rastliny. Preto pri kúpe rastlín by sme sa mali zaujímať, kde rástli. Potom môžeme rastlinám vytvoriť úpravou mikroklímy podobné podmienky na ktoré si budú pomaly privykať. Druhý spôsob, ako môžeme pestovať už od začiatku aklimatizované rastliny, je ten, že si vypestujeme vlastné citrusy zo semien. Doviesť však semenáč do rodivosti vyžaduje veľa trpezlivosti, pretože musí prekonať pomerne dlhé tzv. juvenilné obdobie trvajúce 10 až 15 rokov, v niektorých prípadoch viac ako 25 rokov. Nástup do rodivosti sa dá zriedkavo urýchliť. Keď vypestovaný aspoň jednoročný semenáč zaštepíme vrúbľom z rodiacej rastliny, rodí už o 2 roky. Semenáče, ktoré budeme pestovať na tento účel, nazývame podpníky. Podpníky svojimi vlastnosťami kladne ovplyvňujú rast, odolnosť na suchší vzduch, množstvo nasadených plodov a ďalšie vlastnosti naštepených citrusov. V bytových podmienkach môžeme vysievať semená z plodov dovážaných citrusov. Semená z vlastnej úrody uprednostníme, podpníky budú vitálnejšie. Podpníky pre bytové podmienky

Pomarančovník je veľmi vhodný. Je stredne vzrastný, plody naštepených citrusov sú výbornej kvality. Môžeme naň naštepiť mandarínkovník, pomarančovník, grapefruitovník, citrónovník, drobnoplodé citrusy a ďalšie druhy. Je citlivý na zahnívanie koreňov v trvale premokrenom substráte.

Citrónovník je vhodný. Je vzrastný, plody naštepených sladkoplodých druhov bývajú horšej kvality. Vhodné je štepiť len citrónovník a drobnoplodé citrusy.

Grapefruitovník je menej vhodný. Je vzrastný až veľmi vzrastný, plody naštepených citrusov sú nevýraznej kvality. Vhodné je štepiť grapefruitovník a citrónovník.

Mandarínkovník je nevhodný. Má slabý rast a slabú ujímateľnosť vrúbľov. Na pestovanie vo voľnej pôde skleníka alebo v nádobách, s prenášaním na zimu do chladu, sú vhodnejšie podpníky vyžadujúce chladné zimovanie. Sú to Poncirus trifoliata a jeho kríženci s pomarančovníkom – citranže, s grapefruitovníkom – citrumelo. Tieto podpníky, na rozdiel od ostatných, lepšie prijímajú živiny, sú odolnejšie voči pôdnym škodcom a hubám, zvýrazňujú kvalitu plodov. Sú však citlivé na nadbytok vápna v pôde, čo sa môže prejaviť chlorózou listov. Donedávna boli nedostupné, v súčasnosti sa však začínajú objavovať v zbierkach citrusárov. Semená týchto druhov treba stratifikovať. Prakticky po vybratí z dozretých plodov ich uložíme až do sejby na chladné miesto (3 až 6 °C). Semená nesmú preschnúť, preto ich zmiešame s dvojnásobným množstvom prepraného vlhkého piesku. Najdostupnejší je Poncirus trifoliata, ktorý sa okrem botanických záhrad pre mrazuvzdornosť a dekoratívny vzhľad s obľubou vysádza ako solitéra, do záhradiek, parkov ap. Podpníky vyžadujúce chladné zimovanie sú vhodné najmä do skleníkov, ale i do bytových podmienok s tým, že rastliny prenesieme na zimné obdobie do chladu. Podpníky vyžadujúce chladné zimovanie Poncirus trifoliata je najrozšírenejší podpník. Je zákrpkového vzrastu, plody naštepených citrusov sú výbornej kvality, ktoré však bývajú menšie.

Citranž – najrozšírenejší je Troyer. Je stredne vzrastný. Zvýrazňuje kvalitu plodov. Je citlivý na nedostatok horčíka a zinku v pôde.

Citrumelo sa pre svoje vlastnosti približuje ideálu citrusového podpníka, preto sa vo svete masovo uplatňuje. Je stredne vzrastný až vzrastný. Kvalita a množstvo plodov sú vysoké. Mierne oneskoruje nástup do rodivosti.

admin (10-04-2011 00:38:11)

TOP produkty
akcie
anketa

Odkial ste sa dozvedeli o našej firme ?