aktuality | Škodce ,choroby a poruchy
Škodce ,choroby a poruchy
Škodce ,choroby a poruchy

p1050192_800x600.JPGp1050244_800x600.JPG

Škodlivé  činiteleV tomuto článku uvediem najbežnejšie sa vyskytujúce škodce
Ktoré môžu postihnúť  záhradné rastliny   .Škodce sú tvory , ktoré sa živia rastlinami alebo spôsobujú ich nenormálny rast .

Predchádzanie škodám .


  
Dobré pestovateľské postupy a dodržiavanie základov záhradnej hygieny podstatne redukujú riziko poškodenia rastlín . Aby ste sa vyhli poruchám fyziologickej povahy, vyberajte  rastliny  pre jednotlivé časti záhrady alebo interiéru tak aby podmienky v nich zodpovedali špecifickým požiadavkám rastlín. ďalej  zabezpečte správne množstvo  vody dodržiavajte priemernú hladinu živín v pôde .Vyvarujte sa premokrenia a prehnojenia rastlín jedno i druhé môže rastliny zahubiť . Pri presádzaní rastlín pestovaných v interiéri nepoužívajte záhradnú zeminu je veľká pravdepodobnosť že je kontaminovaná    chorobami škodcami alebo burinami .

Metódy ochrániKeď sa vyskytne problém treba rýchlo zakročiť .
Sú dve základné stratégie ochrany biologická a chemická .
K chemickej ochrane  patrí použitie prírodných alebo syntetických fungicídov  ,insekticídov alebo herbicídov proti chorobám , škodcom   a burinám . Biologická zahŕňa zámerné nasadenie predátorov ,parazitov baktérií alebo hub ktoré napadajú určite škodce .
Inou možnosťou je ruční zber poprípade sprchovanie rastlín tato metóda sa dá použiť len pri lokálom napadnutí .

Použitie chemikáliíV zaujme bezpečnosti nutne presne sa riadiť návodom výrobcu .Vždy treba dodržiavať nasledujúce opatrenia .
Vyhýbajte sa kontaktu chemikálií s pokožkou a očami ,nevdychujte prach alebo dym . Pri práci s chemikáliami nejedzte nepite ani nefajčite . Postreky je najlepšie aplikovať za suchého a bezveterného     počasia predovšetkým navečer , keď sú opeľovače menej aktívne . Chemikálie držte mimo dosah detí domácich a voľne žijúcich   zvierat  a vodných zdrojov .

hodnotenie: 
 4.26 / 5 ( ? ) ( hlasov: 19 )

admin (08-10-2012 18:56:25)

TOP produkty
akcie
anketa

Odkial ste sa dozvedeli o našej firme ?