Orgán dozoru


Všeobecným orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.