Záverečné ustanovenia


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami nás môžete kontaktovať pomocou uvedených kontaktov. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2012